Osoba prowadząca szkolenie była komunikatywnym partnerem o dużej wiedzy i doświadczeniu, dzięki czemu realizowany materiał został wzbogacony o ciekawe ćwiczenia i przykłady z życia.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Szkolenie poprzez ankiety ewaluacyjne zostało pozytywnie ocenione przez uczestników, zaś w opinii Zamawiającego usługa została przeprowadzona zgodnie z zamówieniem tj. w sposób profesjonalny i rzetelny.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji