Poznaj techniki audytowe w praktyce w oparciu o międzynarodowe standardy

Zdobądź akredytowany certyfikat, który spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12.10.2018

http://gov.pl/web/cyfryzacja/audyt

Naucz się praktycznego podejście do Systemu Bezpieczeństwa Informacji

Poznaj i przećwicz najważniejsze techniki audytowania, analizy wyników auditów oraz oceny obszarów do doskonalenia

DLACZEGO WARTO?
 • Akredytowany, prestiżowy program szkolenia uznawany niemal na całym świecie.

 • Trenerzy praktycy, którzy dzielą się swoim doświadczeniem.

 • Potwierdzenie przygotowania do pełnienia funkcji auditora zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011 w zakresie przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

 • Certyfikat Auditora Wiodącego bezpieczeństwa informacji w zakresie ISO 27001.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I: PRAKTYCZNE ASPEKTY W PRACY AUDITORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 • Komunikacja w pracy Auditora Bezpieczeństwa Informacji

  • Wzorce, językowe formy wyrażania się i analiza powiązań w komunikacji
  • Reguły zadawania pytań, aktywne słuchanie i wnioskowanie
  • Reguły komunikowania się wg Watzlawicka
 • Praca z oporem i konfliktem

  • Fazy komunikowania się ludzi
  • Przyczyny powstawania konfliktów
  • Opanowanie zaistniałego konfliktu
  • Motywowanie i praca z oporem

MODUŁ II: TECHNIKI AUDITOWE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

 • Wytyczne do auditowania ISO 19011:2018

  • Zarządzanie programem auditów ISO 27001
  • Odpowiedzialność auditora
  • Cechy osobiste auditora
  • Kompetencje auditora
  • Oparte na ryzyku podejście do zasad auditu
  • Rozszerzenie wytycznych dotyczących zarządzania programem auditów
  • Rozszerzenia wytycznych w zakresie planowania auditu
  • Rozszerzenia ogólnych wymagań kompetencyjnych dla auditorów
  • Ukierunkowanie na proces
  • Rozszerzenie załącznika do normy o wytyczne dotyczące zagadnień kontekstu organizacji i przywództwa.
 • Przygotowanie, planowanie auditu i wykonywanie auditu bezpieczeństwa informacji

  • Wykonalność auditu ISO 27001
  • Dokumenty niezbędne auditorowi do tego, aby przeprowadzić audit w sposób właściwy (plan, listy kontrolne)
  • Przeprowadzenie spotkania otwierającego
  • Dokumentowanie działań auditowych
   • Dowody z auditu i ich ocena
   • Formułowanie niezgodności oraz potencjałów do doskonalenia
  • Formułowanie wniosków
  • Przeprowadzenie spotkania zamykającego audit
  • Tworzenie raportu z auditu
  • Dobre praktyki auditowe

EGZAMIN (TRWA 1 H)

Egzamin w formie pisemnej składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru podzielonych na 2 moduły (psychologia i techniki auditu). Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy uzyskać minimum 50% poprawnych odpowiedzi z każdego z nich.

SPRAWDŹ, CZY TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE

I JAKIE CERTYFIKATY OTRZYMASZ

Jeżeli chciałbyś uczestniczyć w tym szkoleniu i otrzymać akredytowany certyfikat „CIS-Information Security Auditor” oraz nieakredytowany certyfikat Auditora Wiodącego bezpieczeństwa informacji w zakresie ISO 27001, powinienieś spełnić kilka dodatkowych warunków:

  • Należy posiadać ważny certyfikat z ukończonego w firmie CIS – Certification akredytowanego szkolenia IS Manager lub równoważny dokument z ukończonego innego szkolenia np. na Pełnomocnika ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji objętego akredytacją w zakresie certyfikacji osób na zgodność z normą EN ISO/IEC 17024:2012 udzieloną przez krajową jednostkę akredytacyjną. Jeśli nie masz pewności, czy posiadany przez Ciebie certyfikat spełnia powyższe kryteria – skontaktuj się z nami. (link)

Jeśli potrzebujesz certyfikatu „CIS-Information Security Manager”, sprawdź terminy najbliższych szkoleń. (link)

 • Wymagane jest potwierdzenie 4-letniego doświadczenia pracy, w tym dwóch lat pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji.
 • Wymagane jest również potwierdzenie uczestniczenia w 4 auditach wewnętrznych i/lub zewnętrznych obejmujących co najmniej 20 dni auditowych.

Dla osób, które nie mają określonego doświadczenia, istnieje pewna dodatkowa możliwość, a mianowicie – otrzymują one certyfikat „CIS-Information Security Auditor Candidate”. Oznacza to, że taka osoba może przystąpić po szkoleniu do egzaminu, tyle że otrzyma tytuł Kandydata na Auditora do czasu, kiedy nie uzupełni i potwierdzi wymaganego doświadczenia. Certyfikaty akredytowane, zgodnie z procesem certyfikacji osób, wymagają odnawiania ważności co 3 lata. Certyfikat nieakredytowany jest ważny bezterminowo (szczegółowe warunki przedłużania ważności akredytowanych certyfikatów CIS do pobrania na dole strony w: WARUNKI WSPÓŁPRACY). Wydawany przez CIS certyfikat akredytowany spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12.10.2018 r.

Odpowiedź Ministra Cyfryzacji w tej sprawie.

W cenie szkolenia:

Akredytowany certyfikat CIS-Information Security Auditor

Certyfikat Auditor Wiodący ISO 27001

Materiały szkoleniowe

Wsparcie trenera po szkoleniu

Poczęstunek oraz lunch

 • 24 godziny szkolenia - 3 dni

 • 70% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje

 • 30% czasu mini-wykłady

Dlaczego my?

 • Nasze szkolenia nastawione są na rozwój praktycznych umiejętności oraz wykorzystanie nowych kompetencji w praktyce i biznesie.

 • Preferujemy prowadzenie zajęć w formie warsztatowej dla grup do 12 osób. 80% czasu naszych szkoleń to ćwiczenia, case studies oraz dyskusje moderowane.

 • Trenerzy CIS to praktycy z doświadczeniem wdrożeniowym i auditorskim w tematyce, której dotyczy dane szkolenie. Doceniani są za praktyczne podejście, dawanie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz umiejętność przekazywania wiedzy w sposób efektywny i ciekawy.

 • Jesteśmy przedstawicielstwem międzynarodowej jednostki certyfikującej i szkoleniowej. To wbrew pozorom ma spore znaczenie. Masz dzięki temu pewność, że każde szkolenie oparte jest na rzetelnych informacjach, a certyfikaty rozpoznawalne niemal na całym świecie.

CO MÓWIĄ UCZESTNICY SZKOLEŃ?

Terminy / Cena szkolenia* (3 dni / 24 h)

 • 19 – 21 czerwiec 2024 r., Warszawa | 2790 zł netto (UWAGA: ze względu na konieczność zamówienia egzaminów zgodnie z zasadami akredytacyjnymi – zgłoszenia można przysyłać wyłącznie do 13 czerwiec 2024 r.)

Cena szkolenia brutto (po doliczeniu 23% podatku VAT) wynosi: 3431,70 zł

* W przypadku okazania stosownego oświadczenia o całkowitym finansowaniu usługi ze środków publicznych do podanej ceny nie zostanie doliczony 23% podatek VAT.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 1. Przeprowadzenie szkolenia.
 2. Materiały szkoleniowe w formie drukowanej.
 3. Przerwy kawowe i drobne poczęstunki.
 4. Ciepły posiłek w ciągu dnia.
 5. Opłatę akredytacyjną za egzamin i wydanie certyfikatu.

NOCLEGI: opłata za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia, możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu.

INTERESUJE CIĘ TO SZKOLENIE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odpowiemy na pytania i pomożemy załatwić wszystkie formalności.
  BARBARA WRÓBLEWSKA

  Koordynator ds. Certyfikacji i Szkoleń

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkolenia? Napisz lub zadzwoń.

  Tel. +48 32 216 26 40
  Kom. 516 687 791
  E-mail: barbara.wroblewska@cis-cert.com.pl