KRÓTKO O NORMIE

W odpowiedzi na zapotrzebowanie branży Automotive VDA ujednoliciło wymagania dotyczące tej branży w zakresie bezpieczeństwa informacji, czego efektem jest TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange). Jego istotę stanowi VDA ISA (Information Security Assessment), czyli Ocena Bezpieczeństwa Informacji, obejmująca: zabezpieczenia w obszarze bezpieczeństwa informacji, prototyp i ochronę danych klientów.

Punktem wyjścia dla stworzenia VDA ISA były mi.in. międzynarodowe normy ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002, które zawierają wymagania i wytyczne dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Certyfikacja/ ocena może dotyczyć samodzielnego systemu funkcjonującego w firmie w odniesieniu do TISAX®, jak również systemów zintegrowanych, czyli systemu zarządzania według ISO 27001 oraz TISAX®.

DLACZEGO WARTO?
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w motoryzacyjnym łańcuchu dostaw

  Spełnisz wymagania partnerów biznesowych z branży motoryzacyjnej.

 • Dbałość o ochronę KNOW HOW firmy

  Zapewnisz bezpieczeństwo przetwarzanym informacjom w tym na przykład tym dotyczącym procesów produkcyjnych, czy tworzeniu prototypów.

 • Podniesiesz świadomość wśród pracowników

  Działania podjęte przez Twoją firmę, aby zwiększyć w niej bezpieczeństwo informacji wpłyną na wzrost wiedzy i kompetencji pracowników w tym zakresie.

 • Zyskasz podstawę dla podjęcia procesu certyfikacji na zgodność z ISO 27001

  Spełniając wymagania TISAX® przygotujesz również organizację do procesu certyfikacji, dzięki czemu możesz otrzymać nie tylko etykietę TISAX®, ale docelowo również akredytowany certyfikat potwiedzający zgodność Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Twojej firmie z wymaganiami normy ISO 27001. Wpłynie to na wzrost wiarygodności Twojej firmy w oczach partnerów biznesowych.

 • Rozwój

  W oparciu o wspólne porozumienie w sprawie wyniku oceny TISAX® oraz w oparciu o  znormalizowany raport dowiesz się, na ile wprowadzone przez Ciebie rozwiązania spełniają wymagania TISAX® oraz otrzymasz wskazówki do dalszego doskonalenia w obszarze bezpieczeństwa informacji.

 • Zwiększenie konkurencyjności firmy

  Otrzymując etykietę TISAX® wyróżnisz się na rynku i zwiększysz swoją wiarygodność. To nie przypadek, że duże koncerny motoryzacyjne  wymagają od swoich dostawców spełnienia wymagań TISAX®.

 • Ekspansja

  Poszerzysz zasięg biznesowy swojej firmy o rynek europejski.

CASE STUDY

Cyberatak na podwykonawcę amerykańskiego oddziału Volkswagena doprowadził do wycieku kilku milionów danych klientów. Wśród nich były m.in. numery rejestracyjne oraz dane wrażliwe takie, jak: imiona i nazwiska, numery telefonów, czy adresy e-mail. Efekt? Kłopoty i ogromne straty finansowe firmy.

JAK PRZEBIEGA PROCES CERTYFIKACJI?
 • 1. KRYTERIA:

  Chcąc uzyskać etykietę TISAX®, organizacja powinna:

  • wykazać się spełnieniem zasadniczych wymagań TISAX®.

  Weryfikacja następuje w formie oceny. Proces oceny TISAX® jest podobny do audytu.

 • 2. CZAS TRWANIA CAŁEGO PROCESU:

  W zależności od wielkości firmy i jej złożoności (m.in. wysokie/ bardzo wysokie bezpieczeństwo informacji, prototypy, ochrona danych) możesz spodziewać się, że proces oceny TISAX®  będzie trwał 2-3 dni.

  Ocena poszczególnych elementów odbywa się poprzez poziomy dojrzałości, a tym samym dobry ogólny przegląd mocnych stron i potencjałów wdrożonego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

  Jeśli Twoja firma posiada już istniejący certyfikat zgodnie z ISO 27001, stanowi to doskonałą podstawę i ułatwienie dla opartej na nim oceny TISAX®. Jednocześnie ISO 27001 nie jest wymogiem obowiązkowym, a wymagania TISAX® mogą być również w pełni wdrożone osobno.

  Obniżenie nakładu pracy audytorów na miejscu, a tym samym obniżenie kosztów audytu/ oceny jest możliwe m.in. przy audytowaniu/ ocenie kilku systemów zarządzania jednocześnie.

 • 3. PROCES OCENY TISAX®:

  Udzielenie CIS – Certification & Information Security Services Sp. z o. o. zlecenia wynikającego ze złożonej oferty na przeprowadzenie procesu oceny TISAX®.

  PRZEBIEG PROCESU:

  • Samoocena dokonana przez organizację na podstawie katalogu ocen VDA-ISA.
  • Zarejestrowanie firmy na platformie stowarzyszenia ENX, które nadaje licencję do przeprowadzania oceny TISAX®.
  • Przeprowadzenie procesu oceny (częściowo zdalnie, częściowo na miejscu w firmie).
  • Wspólne omówienie i porozumienie w sprawie wyników oceny.
  • Opracowanie znormalizowanego raportu.
  • Umieszczenie raportu na platformie ENX oraz klasyfikacja poziomu bezpieczeństwa informacji spełnianego przez Twoją firmę.
  • Wydanie firmie potwierdzenia spełniania wymagań bezpieczeństwa w postaci etykiety TISAX®.

ILE KOSZTUJE CERTYFIKACJA?

Na podstawie uzyskanych od firmy informacji określany jest czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu oceny oraz związane z tym koszty. Brane są również pod uwagę ewentualne usługi dodatkowe.

Dlaczego my?
 • Na polskim rynku należymy do bardzo wąskiego grona jednostek, które posiadają licencję nadaną przez stowarzyszenie ENX i uprawniającą do przeprowadzania oceny TISAX®.

 • Specjalizujemy się w bezpieczeństwie informacji i biznesu - działamy w wąskim obszarze systemów zarządzania, dzięki czemu możemy być bliżej Twojej firmy.

 • Cechuje nas biznesowe podejście - zależy nam na tym, aby firmy optymalizowały procesy bezpieczeństwa, ograniczały ryzyko i redukowały zbędne koszty.

 • Mamy doświadczony zespół audytorów z wieloletnią praktyką - nasi audytorzy nie tylko przeprowadzą audyt certyfikacyjny/ proces oceny w firmie i wskażą drogę jej doskonalenia, ale również porozmawiają na inne, ważne dla Ciebie tematy.

 • Nie tylko audytujemy, ale sami jesteśmy audytowani. Zapewnia to utrzymywanie jakości naszej pracy na najwyższym poziomie - posiadamy austriacką akredytację BMDW oraz brytyjską udzieloną przez itSMF.

 • Międzynarodowy zasięg naszej firmy zwiększa rozpoznawalność wydawanych przez nas certyfikatów oraz zapewnia nieustanną międzynarodową wymianę idei i korzystanie z najlepszych praktyk i rozwiązań.

 • Szybko reagujemy na zmiany wymagań i norm prawnych w Polsce i na świecie, dzięki temu Twoja firma będzie stale na bieżąco z ich przestrzeganiem.

WŚRÓD NASZYCH KLIENTÓW SĄ M.IN.:

INTERESUJE CIĘ CERTYFIKACJA NA ZGODNOŚĆ Z TISAX?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odpowiemy na pytania i pomożemy załatwić wszystkie formalności.
  BARBARA WRÓBLEWSKA

  Koordynator ds. Certyfikacji i Szkoleń

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikacji? Napisz lub zadzwoń.

  Tel. +48 32 216 26 40
  Kom. 516 687 791
  E-mail: barbara.wroblewska@cis-cert.com.pl