Naucz się zachowywać ciągłość biznesową w sytuacjach kryzysowych.
Dowiedz się jak wykorzystać normę ISO 22301, aby zaprojektować i wdrożyć efektywny system, który przygotuje firmę na zagrożenia.
Przećwicz pod okiem trenera najważniejsze narzędzia, poznaj wskazówki, które pomogą firmie uniknąć kosztownych błędów.
Zdobądź certyfikat pożądany na rynku.
DLACZEGO WARTO?
 • Będziesz znać najważniejsze prawne i regulacyjne warunki ramowe oraz podstawowe metody i narzędzia niezbędne do budowy, monitorowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania opartego na zasadach normy ISO 22301;

 • Nauczysz się oceniać skutki potencjalnej awarii w każdym z newralgicznych obszarów funkcjonowania firmy;

 • Poznasz sposoby ochrony i zapobiegania utracie istotnych aktywów firmy;

 • Dowiesz się jak ograniczyć zużycie zasobów niezbędnych do odzyskania już utraconych aktywów;

 • Zapoznasz się ze scenariuszami działań zapewniającymi skuteczne zarządzanie ryzykiem i ciągłość działań;

 • Zwiększysz kompetencje i uzyskasz certyfikat „Manager ciągłości działania wg ISO 22301″.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I: Istota zarządzania ciągłością działania w kontekście organizacji, cele oraz potencjalne korzyści i koszty wdrożenia BCM

 • Wstęp

  • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników.
 • Wprowadzenie do tematyki szkolenia

  • Czy jest konieczne zarządzanie ciągłością działania.
  • Ciągłość działania – prawda czy mit.
  • Norma ISO 22301.
 • Czy zarządzanie ciągłością działania jest trudne?

  • Aspekty ciągłości Twojej firmy.
  • Jeśli myślisz, że kryzys Cię ominie – jesteś w błędzie.
  • BCM (Business Continuity Management) – co to takiego?
  • Co możesz zyskać dzięki BCM – korzyści i koszty.
 • Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg ISO 22301

  • Podstawowe definicje ciągłości działania.
  • Model wymagań normy ISO 22301.
  • Podejście procesowe.

Moduł II: Etapy procesu zarządzania ciągłością działania zgodnie z cyklem PDCA

 • Etapy procesu zarządzania ciągłością działania zgodnie z cyklem PDCA (PLANUJ, DZIAŁAJ, WERYFIKUJ, POPRAW)

 • Kontekst organizacji

  • Określenie kontekstu organizacji.
  • Określenie wymagań zainteresowanych stron.
  • Określenie i dokumentowanie zakresu BCM.
  • Monitorowanie zmian kontekstu i wymagań interesariuszy.
 • Przywództwo

  • Odpowiedzialność w zakresie przywództwa.
  • Określenie ról i odpowiedzialności w BCM.
 • Planowanie

  • Jak planować system BCM.
  • Określenie i zasady nadzoru nad realizacją celów BCM.
 • Budowanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z uwzględnieniem umów outsourcingowych

  • Outsourcing w kontekście Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Wsparcie

  • Wymagania dotyczące zasobów.
  • BCM a kompetencje i świadomość pracowników oraz osób wykonujących prace pod nadzorem organizacji.
 • Funkcjonowanie

  • Zasady nadzorowania i sterowania systemem BCM
 • Ocena

  • Co należy mierzyć i monitorować
 • Doskonalenie

  • Działania korygujące.
  • Korzyści z ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.
 • Polityka i procedury BCM

  • Zasady opracowania polityki BCM.
  • Wymagania dotyczące dokumentacji.

Moduł III: Analiza wpływu na biznes (BIA – Business Impact Analysis) i szacowanie ryzyka (RA) , przykładowe analizy, zagrożenia i podatności

 • Analiza wpływu na biznes (BIA – Business Impact Analysis) i szacowanie ryzyka (RA)

  • Analiza wpływu na biznes – praktyczne podejście.
  • Powołanie zespołu odpowiedzialnego za BIA.
  • Podstawowe wskaźniki związane z analizą BIA.
  • Techniki zbierania i analizowania danych.
  • Warsztaty.
  • Na czym polega podejście oparte na ryzyku i szansach.
  • Ocena ryzyka.
  • Opcje postępowania z ryzykiem.
  • Zabezpieczenia chroniące przed ryzykiem w BCM.
  • Warsztaty.

Moduł IV: Strategia zachowania ciągłości działania oraz budowanie planów

 • Strategia zachowania ciągłości działania i jej utrzymanie

  • Podejście strategiczne BCM.
  • Zagadnienia związane z personelem.
  • Wybór strategii – kryteria.
  • Utrzymanie BCM.
  • Podejście do testowania i monitorowania.
  • Przeglądy BCM.
  • Warsztaty.
 • Budowanie planów ciągłości działania

  • Kategorie działań.
  • Incydent – oś czasu.
  • Plan Zarządzania Incydentami (IMP).
  • Plan Ciągłości Działania (BCP).
  • Testy, utrzymywanie i przeglądy.
  • Korzyści z testowania.
  • Ocena skuteczności i wyciąganie wniosków.

Moduł V: Audytowanie systemu BCM

 • Audytowanie systemu BCM wg normy ISO 22301

  • Korzyści z prowadzenia audytów BCM.
  • Audyt BCM jako narzędzie zarządcze.
  • Cele, zakres, kryteria audytu BCM.
  • Planowanie, przeprowadzenie, dokumentowanie wyników wg ISO 19011:2018.
  • Działania po audycie – doskonalenie BCM.

Moduł VI: Podsumowanie szkolenia i egzamin

 • PODSUMOWANIE SZKOLENIA

  Ocena skuteczności

 • EGZAMIN

  Egzamin trwa godzinę i składa się z dwóch części: testu jednokrotnego wyboru oraz części opisowej, podczas której należy zastosować rekomendację normy oraz narzędzia.

PRZEĆWICZ NIEZBĘDNE NARZĘDZIA W PRAKTYCE

Podczas szkolenia, poza zrozumieniem modelu opartego na normie ISO 22301, przećwiczysz praktycznie wybrane narzędzia przydatne przy analizie wpływu na biznes i szacowaniu ryzyka. Trener podpowie Ci, odwołując się do doświadczenia, jakich błędów unikać oraz na co zwrócić uwagę, gdy będziesz robił analizę i opracowywał scenariusze przygotowujące Twoją firmę na taki rozwój sytuacji, który mógłby zagrozić jej funkcjonowaniu

W cenie szkolenia:

Imienny certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności

Materiały szkoleniowe

Wsparcie trenera po szkoleniu

Poczęstunek oraz lunch

 • 16 godzin szkolenia - 2 dni

 • 80% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje

 • 20% czasu mini-wykłady

Prezent:

Zapisując się na szkolenie otrzymasz od nas dostęp do 45 minutowego webinaru “Zarządzanie ryzykiem w biznesie – czyli ISO 31000 w praktyce” zorganizowanego przez naszą “siostrzaną” jednostkę – Quality Austria-Polska

To świetne wprowadzenie do tematu zarządzania ryzykiem pozwoli Ci zapoznać się z naszym podejściem.

Dlaczego my?
 • Nasze szkolenia nastawione są na rozwój praktycznych umiejętności oraz wykorzystanie nowych kompetencji w praktyce i biznesie.

 • Preferujemy prowadzenie zajęć w formie warsztatowej dla grup do 12 osób. 80% czasu naszych szkoleń to ćwiczenia, case studies oraz dyskusje moderowane.

 • Trenerzy CIS to praktycy z doświadczeniem wdrożeniowym i audytorskim w tematyce, której dotyczy dane szkolenie. Doceniani są za praktyczne podejście, dawanie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz umiejętność przekazywania wiedzy w sposób efektywny i ciekawy.

 • Jesteśmy przedstawicielstwem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej i szkoleniowej. To wbrew pozorom ma spore znaczenie. Masz dzięki temu pewność, że każde szkolenie oparte jest na rzetelnych informacjach, a certyfikaty rozpoznawalne niemal na całym świecie.

CO MÓWIĄ UCZESTNICY SZKOLEŃ?

Terminy / Cena szkolenia* (2 dni/16 h)

 • 09 – 10.06.2022 r., szkolenie on-line | 1390 zł netto
 • 09 – 10.06.2022 r., Katowice/Mikołów | 1590 zł netto
 • 22 – 23.09.2022 r., szkolenie on-line | 1390 zł netto
 • 22 – 23.09.2022 r., Warszawa | 1590 zł netto

Cena szkolenia brutto (po doliczeniu 23% podatku VAT) wynosi: on-line – 1709,70 zł, stacjonarne – 1955,70 zł.

* W przypadku okazania stosownego oświadczenia o całkowitym finansowaniu usługi ze środków publicznych do podanej ceny nie zostanie doliczony 23% podatek VAT.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 1. Przeprowadzenie szkolenia.
 2. Materiały szkoleniowe w formie drukowanej lub pdf.
 3. Przerwy kawowe i drobne poczęstunki (stacjonarne).
 4. Ciepły posiłek w ciągu dnia (stacjonarne).
 5. Opłatę za egzamin i wydanie certyfikatu.

NOCLEGI (stacjonarne): opłata za nocleg nie jest wliczona w cenę szkolenia, możemy jednak pomóc w rezerwacji hotelu.

INTERESUJE CIĘ TO SZKOLENIE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odpowiemy na pytania i pomożemy załatwić wszystkie formalności.
BARBARA WRÓBLEWSKA

Specjalistka ds. szkoleń i certyfikacji CIS

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkolenia? Napisz lub zadzwoń.

Tel: +48 32 216 26 40
Kom: 516 687 791
E-mail: office.pl@cis-cert.com