Zaktualizuj wiedzę na temat zmian w serii w norm ISO/IEC  27000

Dowiedz się, jakie są aktualne zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji

Przypomnij sobie zasady przeprowadzania audytów i zapoznaj się ze zmianami w tym zakresie

Przedłuż ważność akredytowanych certyfikatów CIS na kolejne 3 lata

DLACZEGO WARTO?
 • Będziesz na bieżąco ze zmianami w serii norm ISO 27001.

 • Trenerzy CIS będą do Twojej dyspozycji w celu omówienia case studies  oraz wymagań z Twojego środowiska pracy.

 • Warsztaty będą się odbywać w małych grupach. Zapewni to koncentrację na konkretnych problemach, z którymi możesz spotkać się we własnej firmie.

 • Zaktualizujesz wiedzę, wymienisz się doświadczeniami i sugestiami związanymi z praktycznym rozwiązywaniem problemów i rzeczywistymi wyzwaniami związanymi z ochroną bezpieczeństwa informacji.

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I: AKTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

 • Wstęp

  • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestników.
 • Case studies

  • Omówienie przykładów aktualnych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa informacji.

MODUŁ II: USTAWA I ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 • USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE SIECI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 • ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA SIECI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

MODUŁ III: ISO 27701:2019

 • OMÓWIENIE NORMY ISO/IEC 27701:2019

  • Definicje
  • Zawartość normy ISO/IEC 27701:2019
  • Załącznik F
  • Załącznik A
  • Załącznik B

MODUŁ IV: ISO 27003 I ISO 27036

 • Omówienie norm ISO 27003 i ISO 27036

  • Zastosowanie ISO 27003
  • Przegląd serii ISO 27036
  • Zastosowanie norm z serii ISO 27036 – przykłady

MODUŁ V: MITRE ATT&CKTM

 • CHARAKTERYSTYKA I DZIAŁANIE

  • Taktyka – techniki
  • Grupy
  • Przykłady działania

MODUŁ VII: ISO 19001 I ISO 27007 – WYTYCZNE DOTYCZĄCE AUDYTU SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

 • Normy ISO 19011, 27007

 • Nowe informacje na temat audytu

  • Definicje
  • Procesy
  • Wymagane dokumenty
  • Ocena i doskonalenie
  • Wnioski z audytu – praktyczne uwagi

PODSUMOWANIE SZKOLENIA I EGZAMIN

Egzamin w formie pisemnej składa się z 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Aby uzyskać ocenę pozytywną, należy uzyskać minimum 50% poprawnych odpowiedzi.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU:

Osoby posiadające akredytowany certyfikat CIS-Information Security Manager i/lub akredytowany certyfikat CIS-Information Security Auditor, które chciałyby przedłużyć ich ważność.

Dla przedłużenia ważności certyfikatu, oprócz udziału w szkoleniu odnawiającym, konieczne jest spełnienie innych warunków, takich jak: wykazanie się doświadczeniem w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz, w przypadku przedłużania ważności certyfikatu CIS-Information Security Auditor, dodatkowo potwierdzenie swojego doświadczenia w obszarze audytowania (dostarczenie dowodów na co najmniej cztery kompletne audyty systemów odnoszących się do zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym co najmniej 20 dni audytowych).

UWAGA: Ze względu na pandemię szkolenie w 2022 r. odbędzie się w formie on-line w jednym wskazanym terminie.

W cenie szkolenia:

Wydanie akredytowanego certyfikatu CIS

Poczęstunek oraz lunch

Materiały szkoleniowe

Wsparcie trenera po szkoleniu

 • 16 godzin szkolenia - 2 dni

 • 70% czasu ćwiczenia, case study, dyskusje

 • 30% czasu mini-wykłady

DLACZEGO MY?

 • Preferujemy prowadzenie zajęć w formie warsztatowej dla grup do 12 osób. 80% czasu naszych szkoleń to ćwiczenia, case studies oraz dyskusje moderowane.

 • Trenerzy CIS to praktycy z doświadczeniem wdrożeniowym i audytorskim w tematyce, której dotyczy dane szkolenie. Doceniani są za praktyczne podejście, dawanie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz umiejętność przekazywania wiedzy w sposób efektywny i ciekawy.

 • Jesteśmy przedstawicielstwem międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej i szkoleniowej. To wbrew pozorom ma spore znaczenie. Masz dzięki temu pewność, że każde szkolenie oparte jest na rzetelnych informacjach, a certyfikaty rozpoznawalne niemal na całym świecie.

CO MÓWIĄ UCZESTNICY SZKOLEŃ?

Terminy / Cena szkolenia* (2 dni/16 h)

 • 27 – 28 kwiecień 2022 r., on-line| 1590 zł netto (UWAGA: ze względu na konieczność zamówienia egzaminów zgodnie z zasadami akredytacyjnymi – zgłoszenia można przysyłać wyłącznie do 14 kwietnia 2022 r.)

Cena szkolenia brutto (po doliczeniu 23% podatku VAT) wynosi: 1955,70 zł

* W przypadku okazania stosownego oświadczenia o całkowitym finansowaniu usługi ze środków publicznych do podanej ceny nie zostanie doliczony 23% podatek VAT.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 1. Przeprowadzenie szkolenia.
 2. Materiały szkoleniowe w formie pdf (szkolenie on-line).
 3. Opłatę akredytacyjną za egzamin i wydanie certyfikatu.

UWAGA! Ze względu na pandemię centrala w Austrii wyraziła zgodę, aby w drodze wyjątku szkolenie odbyło się w formie on-line (w 2022 r. szkolenie odbędzie się tylko raz w podanym wyżej terminie). W przypadku szkoleń akredytowanych egzamin nadal przeprowadzany jest stacjonarnie w Warszawie lub Mikołowie. W tym roku termin egzaminu to: 10 maj 2022 r.

INTERESUJE CIĘ TO SZKOLENIE?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odpowiemy na pytania i pomożemy załatwić wszystkie formalności.
BARBARA WRÓBLEWSKA

Specjalistka ds. szkoleń i certyfikacji CIS

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkolenia? Napisz lub zadzwoń.

Tel: +48 32 216 26 40
Kom: 516 687 791
E-mail: office.pl@cis-cert.com