Od 2002 roku CIS certyfikuje osoby spełniając  wymagania normy EN ISO/IEC 17024:2012. Posiadana przez CIS akredytacja w tym zakresie została udzielona przez krajową jednostkę akredytacyjną, czyli jedyną autorytatywną jednostkę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej nadającą akredytację na podstawie upoważnienia udzielonego jej przez państwo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania odnośnie akredytacji i nadzoru rynku.

CERTYFIKATY AKREDYTOWANE CIS

Międzynarodowy zasięg

Są honorowane nie tylko w Polsce, ale też za granicą

Uprawnienia w Polsce

Spełniają m.in. kryteria zawarte w rozporządzeniu do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/audyt

Cenny nabytek w portfolio

Ułatwiają nawiązanie współpracy z firmami o zasięgu międzynarodowym

Rozwój zawodowy

Na ich podstawie można podjąć starania, aby uzyskać powołanie na audytora 3-ciej strony

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ
AKREDYTOWANE CERTYFIKATY CIS?
 • Spełniają wymagania zarówno europejskich, jak i polskich regulacji, co oznacza, że osoby posiadające akredytowane certyfikaty CIS nabędą uprawnienia honorowane nie tylko w naszym kraju, ale też za granicą

 • Zgodnie z wykazem certyfikatów zawartym w załączniku do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. (poz. 1999) uprawniają do przeprowadzania audytów.

  Sprawdź odpowiedź Ministra Cyfryzacji w tej sprawie

 • Ze względu na międzynarodowy zasięg są cennym nabytkiem w portfolio każdej osoby, gdyż ułatwiają nawiązanie współpracy oraz znalezienie pracy w firmach zagranicznych, czy też w filiach tych firm w Polsce

 • Posiadając akredytowany certyfikat CIS-Information Security Auditor  oraz spełniając kilka dodatkowych warunków można starać się o powołanie na audytora tzw. 3 –strony. Uzyskanie tego powołania uprawnia osobę do przeprowadzania audytów z ramienia jednostki certyfikacyjnej

 • Są gwarancją wysokiej jakości szkoleń, które prowadzą do ich uzyskania. Akredytacja nadana danemu szkoleniu oznacza, że musi być ono prowadzone tak samo i na takim samym wysokim poziomie jakości na całym świecie. Różni się tylko ceną dostosowaną do rynku każdego kraju.

SZKOLENIA AKREDYTOWANE CIS – ISO/IEC 27001

Manager bezpieczeństwa informacji ISO 27001 – szkolenie akredytowane

Nauczysz się samodzielnie i skutecznie budować, monitorować i doskonalić System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISO/IEC  27001 i przewodnik jej wdrożenia w postaci normy ISO/IEC 27002. Rozwiniesz również swoje umiejętności managerskie o kompetencje społeczne oraz będziesz na bieżąco z aktualnymi wymaganiami prawnymi związanymi z bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie to objęte jest akredytacją w zakresie certyfikacji osób na zgodność z normą EN ISO/IEC 17024:2012 udzieloną przez krajową jednostkę akredytacyjną. Dzięki ukończeniu go możesz wziąć udział w szkoleniu akredytowanym „Audytor bezpieczeństwa informacji ISO 27001” i uzyskać certyfikat audytora wiodącego, który spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Audytor  bezpieczeństwa informacji ISO 27001 – szkolenie akredytowane

Zapoznasz się z całym procesem audytowania począwszy od przygotowania planu audytu, przeprowadzenia audytu oraz opracowywania dokumentacji poaudytowej. Koncentracja na technikach audytowania i ich praktycznym zastosowaniu uzupełniona o psychologiczne aspekty da Ci solidne podstawy do tego, aby samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne w firmie i/lub audyty zewnętrzne.

Szkolenie to objęte jest akredytacją w zakresie certyfikacji osób na zgodność z normą EN ISO/IEC 17024:2012 udzieloną przez krajową jednostkę akredytacyjną, dzięki czemu otrzymujesz akredytowany certyfikat audytora wiodącego CIS – Information Security Auditor, który spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Sprawdź odpowiedź Ministra Cyfryzacji w tej sprawie

Na podstawie akredytowanego certyfikatu możesz się również ubiegać o uzyskanie powołania na audytora tzw. 3 –strony oraz o przyznanie certyfikatu EOQ, który w krajach zachodniej Europy jest równoważny certyfikatom zawodowym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Odpowiemy na pytania i pomożemy załatwić wszystkie formalności.
  BARBARA WRÓBLEWSKA

  Specjalistka ds. szkoleń i certyfikacji CIS

  Chcesz dowiedzieć się więcej na temat szkolenia? Napisz lub zadzwoń.

  Tel: +48 32 216 26 40
  Kom: 516 687 791
  E-mail: office@cis-cert.com.pl