Manager ciągłości działania wg ISO 22301

Nauczysz się budować i doskonalić efektywny system zarządzania ciągłością działania w oparciu o normę ISO 22301 oraz przećwiczysz przeprowadzanie analizy wpływu na biznes. Dzięki temu nabędziesz kompetencje, dzięki którym będziesz w stanie zapewnić firmie działanie w najbardziej wymagających i niespodziewanych sytuacjach chroniąc jej zasoby oraz zapewniając ciągłość działania i ochronę biznesu.

Audytor ciągłości działania BCMS wg ISO 22301

Szkolenie Audytor ciągłości działania Business Continuity Managment System wg ISO 22301 umożliwia uczestnikom szkolenia nabycie kompetencji w zakresie przeprowadzania audytów zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301.

W trakcie szkolenia omówione zostaną kluczowe wymagania normy ISO 22301, zasady zaplanowania, przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania wyników audytu  zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011:2018.

Program szkolenia ukierunkowany jest na zdobycie i doskonalenie praktycznych umiejętności osób prowadzących audyty, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu stosowania normy ISO 22301 oraz oceniać skuteczność systemów zarządzania ciągłością działania.