Manager bezpieczeństwa informacji ISO 27001 – szkolenie akredytowane

Nauczysz się samodzielnie i skutecznie budować, monitorować i doskonalić System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISO/IEC  27001 i przewodnik jej wdrożenia w postaci normy ISO/IEC 27002. Rozwiniesz również swoje umiejętności managerskie o kompetencje społeczne oraz będziesz na bieżąco z aktualnymi wymaganiami prawnymi związanymi z bezpieczeństwem informacji.

Szkolenie to objęte jest akredytacją w zakresie certyfikacji osób na zgodność z normą EN ISO/IEC 17024:2012 udzieloną przez krajową jednostkę akredytacyjną. Dzięki ukończeniu go możesz wziąć udział w szkoleniu akredytowanym „Audytor bezpieczeństwa informacji ISO 27001” i uzyskać certyfikat audytora wiodącego, który spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Audytor  bezpieczeństwa informacji ISO 27001 – szkolenie akredytowane

Zapoznasz się z całym procesem audytowania począwszy od przygotowania planu audytu, przeprowadzenia audytu oraz opracowywania dokumentacji poaudytowej. Koncentracja na technikach audytowania i ich praktycznym zastosowaniu uzupełniona o psychologiczne aspekty da Ci solidne podstawy do tego, aby samodzielnie przeprowadzać audyty wewnętrzne w firmie i/lub audyty zewnętrzne.

Szkolenie to objęte jest akredytacją w zakresie certyfikacji osób na zgodność z normą EN ISO/IEC 17024:2012 udzieloną przez krajową jednostkę akredytacyjną, dzięki czemu otrzymujesz akredytowany certyfikat audytora wiodącego CIS – Information Security Auditor, który spełnia kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

Na podstawie akredytowanego certyfikatu możesz się również ubiegać o uzyskanie powołania na audytora tzw. 3 –strony oraz o przyznanie certyfikatu EOQ, który w krajach zachodniej Europy jest równoważny certyfikatom zawodowym.

Information Security Refresher dla Managerów i Audytorów ISO 27001 – szkolenie akredytowane

Zaktualizujesz wiedzę na temat zmian w normach  ISO/IEC  27001 i ISO/IEC  27002. Nauczysz się wykorzystywać praktycznie standardy dotyczące zarządzania ciągłością działania, tj. ISO 27031 i ISO 22301 (BCM) oraz nabędziesz kompetencje w zakresie monitorowania i pomiarów zgodnie ze standardem ISO 27004.

Udział w szkoleniu raz na 3 lata jest warunkiem koniecznym przedłużenia ważności certyfikatów akredytowanych CIS – Information Security Manager i CIS – Information Security Auditor.

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001

Uczestnicząc w szkoleniu uporządkujesz wiedzę na temat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) budowanego i doskonalonego w oparciu o normę ISO/IEC 27001:2013, dowiesz się jak ten system audytować i dokumentować działania audytowe prawidłowo i efektywnie. Poszerzysz także swoje kompetencje w zakresie postępowania z ryzykiem oraz budowania odpowiednich relacji z audytowanymi.