Oceny TISAX® – w odpowiedzi na zwiększoną liczbę ataków ransomware w przemyśle motoryzacyjnym?

Współpraca pomiędzy podmiotami w branży motoryzacyjnej od zawsze odbywała się na wysokim poziomie uregulowań w zakresie dopuszczenia do współpracy, wprowadzania i zatwierdzania produktów, poziomów jakości oraz wymaganych certyfikatów. Do katalogu wymagań w branży od niedawna dołączył jeszcze jeden aspekt, jakim jest ogólnie pojęte bezpieczeństwo informacji. Czy to znaczy, że do tej pory nie zwracano uwagi…