Standard ISO 27701 a ochrona danych osobowych

W jakim stopniu, po trzech latach od wejścia w życie RODO, udało się firmom dostosować do zawartych w nim wymagań? Zdaniem audytorów oceniających zgodność oraz kompletność wprowadzonych w organizacjach rozwiązań i zabezpieczeń w odniesieniu do wymagań zawartych w Rozporządzeniu – wiele jeszcze zostało do zrobienia. W tej sytuacji pomocą dla wielu firm jest norma ISO…