Aktualizacja normy ISO 27002

Co warto wiedzieć o zmianach w ISO 27002:2022 Zwyczajowo co 5 – 7 lat dokonuje się przeglądu standardów ISO. Prace nad rewizją ISO 27002 rozpoczęto w marcu 2018 r., czyli po pięciu latach od poprzedniego wydania. W styczniu 2021 r opublikowano projekt normy, a w kwietniu 2021 r. proces aktualizacji został zakończony. Zaktualizowana norma ISO…

Standard ISO 27701 a ochrona danych osobowych

W jakim stopniu, po trzech latach od wejścia w życie RODO, udało się firmom dostosować do zawartych w nim wymagań? Zdaniem audytorów oceniających zgodność oraz kompletność wprowadzonych w organizacjach rozwiązań i zabezpieczeń w odniesieniu do wymagań zawartych w Rozporządzeniu – wiele jeszcze zostało do zrobienia. W tej sytuacji pomocą dla wielu firm jest norma ISO…

Czym jest ISO 27001?

Centrum Badań w Teksasie podało  jakiś czas temu wyniki badań dotyczące bezpieczeństwa informacji, z których wynikało, że blisko 50% firm, które dopuściło do utraty swoich danych, nigdy nie było w stanie ich odzyskać. W efekcie tego około 90% spośród nich w przeciągu mniej więcej dwóch lat musiało zakończyć swoją działalność biznesową. Norma ISO 27001 została opracowana po to, aby…

Sprawdzony system ochrony danych i zarządzania bezpieczeństwem informacji

Dostępny jest już certyfikat ISO/IEC 27701 dla systemu zarządzania ochroną danych. Wraz z rozwojem sieci, wirtualizacji (np. inteligentna praca itp.), cyfryzacji produkcji (przemysł 4.0), produktów i usług (takich, jak inteligentny dom, inteligentny samochód itp.), a także oceny danych, rosną wymagania dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w zakresie ich poufności, dostępności i integralności. Bezpieczeństwo informacji…

Sytuacja kryzysowa – czy można się na nią przygotować?

Kryzys może dopaść każdą firmę i w każdej chwili. Słyszymy jedynie o spektakularnych przypadkach, które zakończyły się poważnymi kłopotami firmy, a nawet jej bankructwem. To, jak firma poradzi sobie z sytuacją kryzysową zależy w dużej mierze od jej zasobów i przygotowania się do takiej sytuacji. Kiedy firma nie jest przygotowana na wystąpienie sytuacji kryzysowej Brak w firmie…

Zarządzanie ciągłością działania – przykłady

„Katastrofa i co dalej?” – tak można by w skrócie podsumować problematykę związaną z zarządzaniem ciągłością działania w firmie, a dokładnie  –  z jego brakiem. Bo jeżeli firma zadaje sobie to pytanie w momencie katastrofy, to jest już zdecydowanie za późno. Coraz więcej firm ma tego świadomość i zaczyna poszukiwać informacji na temat sposobów prewencji i przeciwdziałania…

Czym jest ISO 22301

Norma ISo 22301 Opracowana przez czołowych ekspertów w dziedzinie ciągłości działania norma ISO 22301 zapewnia najlepsze ramy zarządzania ciągłością działania w organizacji. Jej aktualna wersja to: PN-EN ISO 22301:2020-04 (Bezpieczeństwo i odporność – Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania). Jedną z cech, która odróżnia tę normę od innych norm odnoszących się do ciągłości działania jest to,…

ISO 22301 po polsku

Norma ISO 22301 określa wymagania dotyczące wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w celu ochrony przed zakłóceniami funkcjonowania firmy, zmniejszenia prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz przygotowania się, reagowania i zaradzenia zakłóceniom, które już wystąpiły. Norma ISO 22301 po polsku – krótki przegląd wersji normy Prototypem normy był brytyjski standard BS 25999-2. Na przestrzeni lat…

ISO 22301 – zarządzanie ciągłością działania. Wszystko, co warto wiedzieć.

Jeżeli chcesz mieć szybki dostęp do najważniejszych informacji na temat zarządzania ciągłością działania, ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego, czego dotyczy i co zawiera norma ISO 22301 oraz co należy wziąć pod uwagę wdrażając system zarządzania ciągłością działania w firmie, jakie wynikają z tego korzyści, i jak można uzyskać certyfikat potwierdzający zgodność…