Standard ISO 27701 a ochrona danych osobowych

W jakim stopniu, po trzech latach od wejścia w życie RODO, udało się firmom dostosować do zawartych w nim wymagań? Zdaniem audytorów oceniających zgodność oraz kompletność wprowadzonych w organizacjach rozwiązań i zabezpieczeń w odniesieniu do wymagań zawartych w Rozporządzeniu – wiele jeszcze zostało do zrobienia. W tej sytuacji pomocą dla wielu firm jest norma ISO…

Sprawdzony system ochrony danych i zarządzania bezpieczeństwem informacji

Dostępny jest już certyfikat ISO/IEC 27701 dla systemu zarządzania ochroną danych. Wraz z rozwojem sieci, wirtualizacji (np. inteligentna praca itp.), cyfryzacji produkcji (przemysł 4.0), produktów i usług (takich, jak inteligentny dom, inteligentny samochód itp.), a także oceny danych, rosną wymagania dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w zakresie ich poufności, dostępności i integralności. Bezpieczeństwo informacji…