Sprawdzony system ochrony danych i zarządzania bezpieczeństwem informacji

Dostępny jest już certyfikat ISO/IEC 27701 dla systemu zarządzania ochroną danych. Wraz z rozwojem sieci, wirtualizacji (np. inteligentna praca itp.), cyfryzacji produkcji (przemysł 4.0), produktów i usług (takich, jak inteligentny dom, inteligentny samochód itp.), a także oceny danych, rosną wymagania dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa informacji w zakresie ich poufności, dostępności i integralności. Bezpieczeństwo informacji…