Aktualizacja normy ISO 27002

Co warto wiedzieć o zmianach w ISO 27002:2022 Zwyczajowo co 5 – 7 lat dokonuje się przeglądu standardów ISO. Prace nad rewizją ISO 27002 rozpoczęto w marcu 2018 r., czyli po pięciu latach od poprzedniego wydania. W styczniu 2021 r opublikowano projekt normy, a w kwietniu 2021 r. proces aktualizacji został zakończony. Zaktualizowana norma ISO…