Zmiany w normie ISO/IEC 27001:2022

Norma ISO/IEC 27001 jest jedną z najważniejszych standardów z zakresu bezpieczeństwa informacji, które stosowane są na całym świecie. Wydana w roku 2022 norma ISO/IEC 27001 to międzynarodowy standard, który określa wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wersja ta zastępuje poprzednią wersję normy z 2013 roku i wprowadza szereg zmian, które mają na celu lepsze dopasowanie…

Aktualizacja normy ISO 27002

Co warto wiedzieć o zmianach w ISO 27002:2022 Zwyczajowo co 5 – 7 lat dokonuje się przeglądu standardów ISO. Prace nad rewizją ISO 27002 rozpoczęto w marcu 2018 r., czyli po pięciu latach od poprzedniego wydania. W styczniu 2021 r opublikowano projekt normy, a w kwietniu 2021 r. proces aktualizacji został zakończony. Zaktualizowana norma ISO…